Santa G., s.r.o.

Správa pohřebišť Žďár nad Sázavou

Hřbitov Zelená Hora

Kontakt

e-mail: santag@email.cz | tel.: 566 622 244 | mobil: 602 795 740
Smuteční síň pod Zelenou horou, Sychrova 491/18, 59102 Žďár nad Sázavou 2

Otevírací doba

Pondělí-Pátek: 8.00-11.45 12.45-15.00

Veřejná pohřebiště Žďár nad Sáz.

- Hřbitov na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou 1, parc. číslo 5282, k.ú. Město Žďár;
- urnový háj na ulici Horní ve Žďáře nad Sázavou 1, parc. číslo 3830, k.ú. Město Žďár;
- nový hřbitov na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou 2, parc. číslo 585, k.ú Zámek Žďár.

Poskytované služby

V rámci správy pohřebiště zajišťujeme základní údržbu veřejných ploch pohřebišť, včetně komunikací, hřbitovního zařízení, okrasné zeleně, dále zajišťování smluv na nájem hrobových míst včetně sledování úhrad, vedení předepsané evidence i následující služby na individuální požadavky zájemců a za samostatnou úhradu:

  • výkopové práce související s pohřbením a exhumací
  • ukládání a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků
  • péči a údržbu povrchu hrobových míst, včetně výsadby
  • zalévání povrchu hrobových míst a mytí náhrobků

Otevírací doba hřbitovů

leden, únor, listopad, prosinec: 8.00 - 17.00 | březen, říjen: 8.00 - 18.00 | 28. října - 8. listopadu: 8.00 - 20.00 | vánoční svátky (23. - 31.12): 8.00 - 20.00 | duben, květen, červen, červenec, srpen, září: 7.00 - 20.00

Ke stažení

Smlouva o nájmu hrobového místa
Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)
Žádost o povolení uložení urny na pohřebiště
Žádost o souhlas se zhotovením nebo úpravou hrobového zařízení
Žádost o vjezd na hřbitov